O Feng Shui

ROK VODNÍHO DRAKA

(23. 1. 2012–9. 2. 2013)

Čínský kalendář sledující den po dni ubíhání času již 4709 let, představí 23. ledna 2012 rok Vodního Draka.

Hliněná Krysa, vládce roku 2008, prvního roku nového dvanáctiletí, vnesla do příštích dvanácti let vše, co nám Země nabízí — realismus, starostlivost, střízlivost a přemýšlivost. Hliněný Buvol, vládce roku 2009, nás provázel druhým rokem dvanáctiletí, v kterém po nás chtěl formulace, vyžadoval zapsat do slov, co jsme zatím jen mlhavě tušili. A postavit se k tomu čelem. Kovový Tygr, vládce roku 2010, očekával víc než slova. Pokud jim neodpovídala naše aktivita, pokud jsme porušili pravidla hry, čas Kovového tygra nevěštil nic dobrého. Tygr se nezdržoval napomínáním, rovnou tasil zbraň. A dokázal vzít i to nejcennější — život. Kovový Zajíc, vládce roku 2011, vzal svou budoucnost do svých rukou, za svou noru těžce bojoval. V řadě zemí se do ulic vydali lidé, požadující zásadní změny.

Vodní Drak jim má dodat principy. Vzlétne do výšin, ovšem tím odhalí zbytečné a shnilé. Ze svých výšin poskytne výhled do budoucnosti — a ne vždy to bude výhled růžový, barva VODY je černá. Nadhled letícího Draka nám ale ukáže překážky na cestě a umožní nám tak volit objížďku, která sice plánovanou trasu prodlouží, ale naše cesta pak bude bezpečnější a jistější. Pokud se ovšem odvážíme vydat se s Drakem nad oblaka.

 

Svět v roce VODNÍHO DRAKA

Podle starobylého čínského učení každý časový cyklus výrazně ovlivňují jeho vládci, nemůžeme se ovšem řídit jen podle charakteristiky jednoho, jak nám víc než jasně ukázal jindy lekavý, roztomilý, neškodný Zajíček. Je zapotřebí se vždy zamyslet, jakým způsobem se všichni zúčastnění dohodnou. Čím silnější osobnosti se na vládě podílejí, tím větší a razantnější kroky lze očekávat, ovšem tím zřetelněji mohou vystupovat rozpory mezi jednotlivými vládci — nemusíme chodit daleko, koalice našich politických reprezentací nám to ukazují neustále.

Drak je v Číně symbolem úspěchu a štěstí, ve starých dobách byl symbolem samotných císařů. Narodit se v roce Draka je považováno za mimořádný dar, uvádí se, že v roce Hliněného Draka (1988) se v Hongkongu narodilo 70 tisíc dětí, zatímco v jiných letech se jejich počet pohybuje okolo 40 tisíc. Důvod je prostý, lidé zrození v roce Draka si do kolébky vkládají dlouhověkost, pohodovost a bohatství. Nakonec samotné vítání Nového roku zajišťuje dračí tanec, jeho barevnost a poutavé figury dnes mohou obdivovat lidé téměř po celém světě.

Rok Draka je spojován s velkými událostmi, objevy, činy i osobnostmi.

Drak – garant roku

Obecná charakteristika

Velmi inteligentní, vzdělaný Drak létá vysoko v oblacích, takže jeho vize daleko předstihují ostatní smrtelníky, ovšem detaily mu zhusta unikají. Navrhne řešení, která vám vyrazí dech, změní situaci a někdy i svět, ale dokáže nepoznat vlastní dítě, když do něj vrazí na ulici, a jeho naivnost lze někdy nazvat hloupostí.

Drak oplývá silou, zdravím, energií. Je velmi otevřený a není malicherný. Je však důvěřivý až naivní a nechá si namluvit cokoli. Jeho snaha po dokonalosti ho nutí k tomu, aby kladl vysoké požadavky jak na sebe, tak na své okolí. Nemá skrupule. Je dráždivý, tvrdohlavý a často říká věci, o kterých důkladně nepřemýšlí. Přesto lze dát na jeho mínění. Má dobrý úsudek, protože vše vidí přehledně z výšky.

Pro každého a pro vše má dobrou náladu, je schopen prudkých vznětů, dá se lehce strhnout. Drak je inteligentní, svéhlavý, houževnatý a velkorysý. V každém povolání dovede být úspěšný. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne svého cíle. Má bohužel stejný úspěch, jestliže se postaví do služeb zla. Vždycky zvítězí. Co se týče lásky, je velmi milován, sám však miluje zřídka. Nezná proto hoře z lásky a druhé často nechává v zoufalství. Drak září osobností, která je velmi nebezpečná. Je to zvláštní exemplář člověka, fantastické zvíře, které dští oheň i vodu, přízeň nebo nenávist, a posléze někde v ústraní shoří. V Asii je Drak symbolem pro pozemské štěstí a nebeskou moc.

 

Vztah ke druhým:

Drak se dobře snáší s Krysou, která ve své zamilovanosti mnoho vezme na sebe a se svým kritickým duchem a smyslem je správným partnerem. Totéž platí o Hadovi, který se svým smyslem pro humor může zlomit pýchu Draka. Drak je také přitahován zvláštní krásou Hada. Pro lásku a obchod je pro Draka ideálním partnerem Opice. Opice je lstivá a Drak je mocný. Potřebují se navzájem a Opice si je toho vědoma. Spojení Draka s Tygrem neprobíhá právě mírně. Také neklidnému a pesimistickému Psu by měl jít Drak z cesty.

 

Energie Dřeva — Větru, originálního prvku Draka

Zvýšená energie Dřeva — Větru — dokáže rozhodit kromě jater a žlučníku i štítnou žlázu, napadnout hlasivky, zhoršit kolísání tlaku, migrény a opatrní bychom měli být na šlachy, mohou být křehčí a trhat se. Zatěžovat bychom je měli zahřáté! Vyskytovat se mohou častěji i křeče a stěhovavé bolesti. Vítr se může i negativně podepsat na nepříjemných pocitech žaludku, pomoci by nám ale měl při odtučňovacích kúrách a rozcvičení po úrazech či po nemocích. Chránit bychom si měli šíji, kudy vítr do těla vstupuje. Opatrnost je na místě, Vítr je podle čínské medicíny nositelem sta nemocí!

 

Energie Vody – Chladu, vládnoucího prvku roku 2012

Voda je naším průvodcem celým pozemským životem. Víme, že jsme s ní spjati, nabádáme se k dodržování pitného režimu, po hlavě skáčeme málem do každé kaluže a při pohledu na moře se v nás vždycky objeví osten pochybností, zda praotec Čech neměl popojít ještě o kousek dál na jih nebo západ.

Ve vodě před dávnými časy život počal, odchodem tekutin z našeho těla končí naše pozemská existence. Voda dává i bere, stejným dílem. Všem.

Voda v ostatních prvcích: ve dřevě jsou šťávy, v zemi prameny, v kovu tekutiny, v ohni rozpustné látky, voda je zdrojem tvoření a počátkem zrodu všech věci.

 

Chlad se objevuje vzdálením Země od Slunce. Prochládání a sucho postupně ustupují Chladu. V zimě předměty zaujímají nejmenší objem, mají tendenci ke smršťování. Tok kapalin ve stromech se plně zastavuje. Mnohé životní formy upadají v Chladu do zimního spánku. Chlad — poslední stadium cirkulace šesti energií, také poslední stadium v životním cyklu. Smrt a sen — projevy Chladu.

Poslední stadium libovolného onemocnění; taková onemocnění jako rakovina, jizvy, skleróza jsou svázány s energií Chladu. Všechny symptomy, které je možno charakterizovat tvrdostí a snížením teploty — to jsou onemocnění Chladu. Pro Chlad je charakteristická nepřetržitá silná bolest, paralýza, ztráta řeči, ztráta pocitů, ztráta funkcí těla (inkontinence…), silné křeče, slabost, snivost, ztráta soudnosti, paměti, smyslů apod.

Chlad odpovídá Vodě jako prvku a má s ní množství příbuzných fyzických a metafyzických vlastností. Období Chladu — zima jako roční období, kostra jako část lidského organismu, stáří a smrt jako část životního cyklu, strach jako emoce, moudrost jako mentální charakteristika, sever jako část světa (směr) a také černá barva, slaná chuť, čísla 1 a 6.

Existují dva typy Chladu — jin a jang. Když je Chlad dlouhodobý a předvídatelný, jako například sezónní chladno, odpovídá jin. Pokud je trvání energie Chladu dlouhodobé, je to také jinový Chlad. Jestliže je Chlad silný, neočekávaný a krátkodobý (například děs), je takový Chlad jang. V lidském těle je energie jin Chladu svázána s ledvinami, jang Chladu močovým měchýřem.

 

SVĚT V ROCE VODNÍHO DRAKA

Počasí

Předpovídat počasí je obecně věcí značně problematickou a nevděčnou. Rok by měl být obecně chladnější, i když počátek léta roku Draka by se měl tomuto trendu vymknout. V letošním roce by mělo být chladno až do konce března. Duben by měl být značně vlhký, květen se už umoudří a červen a červenec by měly být mimořádně horké, dokonce natolik, že Univerzum bude povolávat ochrany a teplotu snižovat během jediného dne o deset i víc stupňů. Srpen a září budou spíš rozpačité, říjen s výjimkou několika mimořádně teplých dní spíš chladnější. V listopadu začne zima a v prosinci by mělo mrznout, až praštět.

 

Vztahy

Do vztahů budou vstupovat vztahy mezi předky a potomky, a to jak do vztahů v rodině, tak do vztahů profesních. Harmonizační cyklus nám napovídá, že všechno by se mělo řešit na obecné úrovni běžných přátelských mezilidských vztahů, tedy bez emocí a vypočítávání dávných ústrků. Do sporu se mohou dostat kariéra a rodina. Jediné řešení je opět na bázi lidské slušnosti a zdravého rozumu.

 

Politika

Totéž platí pro politickou scénu. Hodně důležité bude sázet na tradice, přinesou nejen politické body, ale i návod, jak se orientovat ve složité a nepřehledné situaci dnešního světa. Velkou chybou bude malá domů. Drak, zaměřený na principy a tradiční hodnoty, to vynese na povrch. Velmi pravděpodobně vyplavou na povrch někdy až neuvěřitelné skandály. Na druhou stranu — využitím předvídavosti, zkušeností a schopností Draka — se můžeme posunout o obrovský kus cesty.

 

Věda

V oblasti vědy a vývoje lze očekávat standardní postupy. Důležité budou partnerské vztahy, těm budou hrát do ruky šťastné náhody. V letošním roce bude oceněno domácí, ať už se bavíme o tvorbě, postupech či výrobcích. Na světlo světa se vynoří dosud nepříliš známé firmy a produkty, předností budou opět návaznosti na tradice. Nové bude působit nedůvěryhodně.

 

Umění

Heslem umění letošního roku je DOMOV. Partnerství, rodina, to vše se aktuálně zviditelňuje. Letošní rok ale nemusí být nejlepším odrazovým můstkem pro vstup na mezinárodní půdu. Ovšem pomoc Univerza bývá nevyzpytatelná. Pokud bude vše řádně připraveno, jak říkali naši předkové — když Bůh dopustí, i motyka spustí.

 

Povolání

Partnerské podnikání bude mít větší výhody než samostatné, i tady lze spoléhat na příznivé okolnosti a šťastné náhody. Hodně dobře bude působit osobitý, pečlivý a pozorný přístup k zákazníkovi. Chování „jsem tu pouze a výhradně pro vás k vašim službám“ přinese výrazné ocenění. Opačný postoj povede nejen ke ztrátě zákazníků, ale k nepochopitelným odcizením a podivným zvěstem o naší neschopnosti. Pozor na pocit vyhoření, naše nasazení musí být kompenzováno odpočinkem, nejlépe aktivním v odlišné sféře. Nezapomínejme také na to, že není důležité vyzvednutí konkrétně našeho jména, důležité je to, co po nás zůstává.

 

Katastrofy a nepříjemnosti

Letošní rok je velmi zvláštní, hrozí voda a zároveň oheň. Obrovské kumulace ohně přinese červen a červenec. Ohně by se měly bát rodiny a firmy s dlouholetou tradicí či firmy rodinné. Voda hrozí nejdramatičtějším vpádem hlavně v prosinci, i když i během roku může Drak její vody několikrát zvednout. Poměrně nebezpečně vypadá začátek třetí dekády v únoru, dubnu a červnu — pokud se kolem 15. června výrazně ochladí. Trochu by mohl tropit neplechu konec druhé dekády v říjnu. Letos bychom si na vodu měli dát opravdu pozor, může docházet k situacím, k jakým došlo při povodních v roce 2002. Například vody Berounky se tehdy rozlily na luka, kde nikdy nebyly, a počkaly na vlnu Vltavy. Ruku v ruce pak společně vstoupily do Prahy, zatímco až dosud vždy odešla vlna Berounky a teprve po ní šla vlna Vltavy. Vodní Kůň, vládce roku 2002, se prostě rozběhl na pastviny. Letošní vládce, Vodní Drak, bude zase vody zvedat. Bude si stavět přehrady z naplavenin, aby vlny, které půjdou, byly co nejvyšší. Samostatnou kapitolou je Dunaj. Dunaji se od věků říká Vodní drak. Tady je zvednutí vod zvlášť pravděpodobné.

 

Sport a odpočinek

Pro sportovce bude letos mimořádně důležité zázemí a vztahy v rodině, sportovním klubu, ve svém okolí. Potáhne je společnost, bude je rozptylovat někdy dokonce natolik, že nebudou schopni udržet si formu. Neměli by vynechávat domácí sportovní akce, právě tady se jim může dařit, tady si mohou vytvořit zajímavé renomé. Větší podporu energií bude mít činnost trvalejší, nárazovým či rychlostním aktivitám se bude dařit méně.

 

Harmonie, zdraví

Hmotě bude v letošním roce velet Země, podívejme se jí trochu na zoubek. Země je pro nás lidi symbolem mnoha významů, a není divu, lidstvo přináleží k prvku Země. Nato, abychom tuto moudrost zjistili, se nemusíme ani trmácet tak daleko na východ, snad všechny kultury světa používají v určitých obměnách rčení „Prach jsi a v prach se obrátíš“. Řada kultur Zemi nazývá matkou — a ne bezdůvodně. Podle původní čínské medicíny je Země zodpovědná za naši výživu a potažmo tak za celý náš postnatální život. Hospodářství Země je vlastně synonymem našeho pozemského bytí.

Z orgánů našeho těla přiřazuje čínská medicína k Zemi slezinu se slinivkou a žaludek. Nazývá je „kořenem postnatálního života, doslova „kořenem pozdějšího nebe“, a pozdější nebe není ničím jiným než naší známou jinovou sférou, našim bytím. Tím není myšleno žádné lichocení, výčet práce sleziny nám zabere celou stránku a jen tak mimochodem se žaludkem zajišťuje 75% potřebné energie pro naše tělo. Další čtvrtinu zajišťují plíce — a jako vždy, s dalšími počty si staří Mistři poněkud zalaškovali, protože tvrdili, že zbylou energii získáváme pomocí ostatních smyslů. I když — neříká úsloví našich předků „Jez do polosyta, pij do polopita, dožiješ se dlouhá léta‘ vlastně totéž?

Se Zemí je spojena energie Vlhka, žaludek proto pro svou činnost potřebuje vlhko a také teplo. Tím může být teplá tekutina (čaj, polévka) a také třeba aperitiv. Tělo se ale nespoléhá jen na to, co dostane zvenčí. Potravu dostatečně zvlhčí a oteplí slinami. Po nás se chce jediné, potravu pořádně rozkousat. Žaludek potravu připraví a na řadě je slezina, která z naší snídaně uspořádá hodokvas pro tělo, kvalitní a vydatnou energii, která postačí na denní provoz, ochrání organizmus před nebezpečnými nájezdníky zvenčí a ještě kousek energie uloží pro strýčka příhodu.

Země má ráda stabilitu, jejím pohybem je sezení. Nemůžeme jí víc ublížit, než když při jídle chodíme. Chůze se přiřazuje ke Dřevu a Dřevo Zemi ovládá. Pojídáme-li párek v rohlíku při cestě na pracovní poradu, nejenže významně zatěžujeme žaludek i slezinu a velmi pravděpodobně ani jeden, ani druhý nebudou schopny kvalitní práce, ale navíc si destabilizujeme celý organizmus. Země si na ty, kteří nemají čas na jídlo, našla zajímavou lest. Posadí je ke knížce nebo k televizi a má vystaráno. Ne že by si až tak moc pomohla, oči patří ke Dřevu, takže je opět dynamizováno a překáží trávení, ale pro Zemi přece jenom přijatelněji.

K Zemi patří chutě sladká a mdlá a tuky. V rozumné míře jejich přijímáním napomáháme ke zkvalitnění Země, větší množství ji ale začne zatěžovat a můžeme se dostat do úplně opačné situace. Přemýšlení se nám změní v zacyklené přemítání, vnímání reality v ustaranost, stabilita v tíhu.

Slezina se flákat opravdu nestačí. Kromě vyživovací povinnosti a kontroly dostatečnosti krve a kvality krevního řečiště má na starosti svaly a čtyři končetiny. Ale ani to není všechno. Na kvalitě činnosti sleziny záleží naše myšlení. Vědomá mysl, sídlící v srdci, pracuje ve stabilní Zemi. Využívá schopnosti Země proměňovat — stoupat i klesat podle reálné potřeby — a zároveň harmonizovat. A pokud Země není spokojená, mohli bychom říci, pokud je vychýlená ze svého středu, pak bude vychýlené i naše myšlení. Můžeme klesat na duchu, nebo se vznášet a nevnímat realitu, kterou nám Země strká přímo před oči. V horším případě můžeme pociťovat i problémy tělesné. Zemdlený duch a mžitky před očima se mohou kombinovat s rozpínáním břicha, průjmem, hubnutím, těžkými únavami, otoky, zahleněním, ale také třeba alergiemi, které musíme chápat jako neadekvátní reakce vychýlené Země.

ZÁVĚREM

Vidíme, že úsloví našich předků o zlaté střední cestě je namístě. Máme štěstí, že žijeme v centru Evropy, vše hraje pro to, abychom se ve středu skutečně cítili. Jsme obyvatelé centrální země a kořeny jsou pro nás stejně důležité jako vzduch. Maličko nám ublížil vstup do EU, nebezpečně jsme se posunuli na východ, do oblasti prvku Dřevo, které Zemi destabilizuje jedna radost. Nikdy nám nebude vlastní stěhovat se za prací, jak je obvyklé třeba v dřevěné Americe, málokomu svědčí neustálé změny. Ale změna je život, a tak musíme Zemi podporovat alespoň tím, že jí dáme, co její jest. Rozumné množství sladkého a tučného, klid na jídlo a na učení. Země se nám za to odvděčí vyrovnanými emocemi, uceleným myšlením a kvalitní kondicí těla. To není málo, co říkáte?

Zásadní informace Letící hvězdy kladou ještě důraz na domov, na jeskyni, ve které dokážeme zažehnout oheň a vytvořit tam teplo a útulno. A — kupodivu — nás varuje před přílišnou starostlivostí právě o zdraví. Čeká nás rok, kdy se rozhodně nemáme zabývat sami sebou, kdy máme na starosti věci důležitější, než jsou naše bolístky.

 

Shrneme-li vše, co nám vládci času navrhují, máme se otevřít světu, držet se zlaté střední cesty, dbát na životosprávu a pečovat o teplo a útulno v jeskyni.

 

A já se těším na další setkání s vámi v roce vlády roku Vodního Hada.

 

-------------------

S laskavým souhlasem autorky Evy Joachimové vyjmuto z knihy: „Horoskopy starých čínských Mistrů – 2011 Rok Kovového zajíce“. Eva Joachimová (1954, Praha) se zabývá čínskou kosmologií, astrologií a medicínou. Pracuje jako praktik HAM YU (v oblasti původní čínské medicíny, FENG SHUI – práce a terapie na základě výpočtů energií konkrétního člověka – nemoci, prostoru, atd.). Přednáší a je autorkou řady publikací.

 

 


 

 


 
Úvodní stránka  |  KOMERČNÍ PROSTORY  |  SOUKROMÉ INTERIÉRY  |  EXPOZICE A VÝSTAVY  |  Náš tým  |  Co nabízíme  |  O Feng Shui  |  Pro média  |  Kontakt