(28. 1. 2017 – 15. 2. 2018)

Kdo z nás by nechtěl alespoň občas poodhrnout tajemnou oponu času, za kterou se ukrývá naše budoucnost? Kdo z nás by se nechtěl připravit na potíže, jež ho potkají? Kdo z nás by nechtěl využít možností, nabízejících nám rychlejší úspěch? Kdo z nás by neuvítal včasné varování před živelnou katastrofou, nebo třeba jen obyčejnou angínou? A kdo z nás by zavrhl možnost předejít problémům v našich vztazích? Většina z nás takové informace uvítá. Řada lidí je iniciativně vyhledává. OHNIVÝ KOHOUT vám je přináší.

 

Celou prognózu si můžete také stáhnout ve formátu PDF (2,84 MB).

 

Rok Ohnivého Kohouta bude tvrdě klást otázky smyslu existence, správnosti našich kroků, logiky opatření. Kombinace letošního prvku Ohně s dalším silně zastoupeným prvkem Kovu Kohouta vytváří energetickou nerovnováhu, která se bude projevovat napětím, nesourodostí situací. Není proto příliš vhodný ke změnám. Ovšem síla Ohně a smysl pro detail může připravené projekty posunout výrazně kupředu. Rok Kohouta symbolizuje vítězství a úspěchy, kterých bude dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci, často bude ale o úspěchu naopak rozhodovat barevné peří. Nejlepší čas pro případné začátky nových projektů bude na podzim roku Ohnivého Kohouta, kdy Kohout bude vládnout i měsíci (cca září).


Ohnivý Kohout má jednoznačné vůdčí a organizátorské schopnosti, je nesmírně cílevědomý a v práci projevuje nadprůměrnou výkonnost. Díky své přímočarosti a průraznosti většinou dosáhne svých cílů, většinou je však až příliš přímý a nebere ohledy na pocity lidí kolem sebe, čeká nás pravděpodobně nejbezohlednější rok dvanáctiletí Země, která by nás naopak měla zahrnout empatií a kontemplací. Oheň bude Kohouta rozpumpovávat k nevšedním výkonům, proto rok bude intenzivní a mocný. V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní kohoutí zásady, tedy budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a prvotřídních výkonů, Oheň ovšem bude Kohouta nabádat, aby základním kritériem úspěšnosti bylo barevné peří a všeobecná známost. Kohout je hodně formální, měli bychom si to uvědomit při jednání s úřady, ať už se jedná o celkovou prezentaci či náš oděv.


Přirozeností Kohouta je Kov a letošní spojení s Ohněm pro něj nebude jednoduché. Podívejme se na jeho základní vlastnosti:
„Je považován za nejjinovější Zvíře zvěrokruhu, neboť neustálým předváděním svého pestrého peří a oslňováním slepic, vydává daleko víc energie, než je schopen přijmout. Proto ho pak občas přepadají výrazné únavy. Jeho jemná krása a schopnost jít za svým cílem navíc často velmi trpí nedostatkem ocenění. Kohout je krajně dobrosrdečný, ale cítí-li se nedoceněn, bývá mnohdy brutální a agresivní. Říká, co si myslí tak, jak mu to projde hlavou – bez zastírání, diplomatického změkčení. Tím může lidi, kteří tuto upřímnost nepochopí, hluboce ranit a dotknout se jich. Tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus, pocity druhých jsou Kohoutovi naprosto lhostejné. Přesto chce být každý Kohout vážen a uznáván. Má sklon nápadně se oblékat a jednat, nicméně v jádru své povahy je silně konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, těžko důvěřuje a většinou spoléhá sám na sebe. Často se vydává za dobrodruha, ale není tomu tak. Je vychloubačný a blýská se příhodami, jež ve skutečnosti neprožil. To se mu daří lépe ve velké společnosti než v malém kruhu, oslnivý společník se doma stává nemluvným morousem. Kohout je také velice pilný. Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho možnosti.“
Oheň dodá Kohoutovi sílu, měl by být schopen zvládnout daleko víc. Oheň ho ale také může víc ponoukat k agresivitě, když bude mít pocit, že se mu nedostává dostatečného uznání. A často se bude naplňovat charakteristika: „Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho možnosti“.

 

Svět v roce Ohnivého Kohouta

Naše země se dostává v roce Kohouta do mimořádného postavení. Pětka, vůdčí aktivní sektor prostoru, sektoru, který zdůrazňuje JÁ, znamená střed a také střední Evropu. Znamená to, že letošním rokem budou gradovat energie prostoru, které jsou nám vlastní. Dostáváme mimořádnou příležitost uvědomit si, co je pro nás důležité a co bychom měli pominout. V roce voleb to může být opravdu zajímavé. Pozor na to, pokud ji nevyužijeme, můžeme se dostat do situace, kdy budeme znovu cinkat klíči. Vypadá to, jako bychom měli opravdu zvolit nejen nová zastupitelstva, ale i Cestu, po které chceme dál jít. Velmi nám v tom budou bránit lidé, kteří si budou chtít hýčkat svoji „slávu“. Letošní rok holt přeje hlasitým rétorům a diktátorům. Budou se kohoutit a zuby nehty bránit svoje vůdčí postavení na smetišti, tolerance a demokracie je zajímat nebude ani náhodou. Na druhou stranu Kohout je pragmatik, který jde do podrobností, pokud se nám povede připojit k této vlastnosti, naše perspektiva špatná rozhodně nebude. Zajímavým detailem je, že zrozencem Kohouta je například Andrej Babiš.
Dost zásadním problémem se může stát propojení Kohouta s Ohněm a navíc sektorem č. 1 – Cestou, Kariérou, Výlučností. Pokud se diktátoři nebudou cítit dostatečně uznávaní a uctívání, může zvítězit jejich agresivita a bude oheň na střeše. Proti tomu máme jedinou – ale stejně silnou obranu. Uvědomit si, že stejně výluční a jedineční jsme i my, a že jejich síla je jen dočasná.

Tak vítejte v roce Ohnivého Kohouta.

Co říct na závěr?

Čeká nás mimořádně osobitý rok, rok plný zmatků, skandálů, náš svět se ocitne až v černobílých rozporech. Měli bychom se navzájem chválit, nezapomínat na dostatečné ocenění nejlépe každé maličkosti, ať už se nám jí dostane od spolupracovníků, prodavačky za pultem, úřednice za přepážkou, nebo našich blízkých. A nehazardovat s detaily, jestli je Kohout v něčem skutečně dobrý, tak v hnidopyšské radosti z vytýkání nedostatků.
Čeká nás rok, který nás vybízí k uvědomění naší jedinečnosti, výlučnosti. Každý z nás je tak úžasný, že umožňuje prolínání energie Nebes a Země, tak jak se můžeme trápit depresemi a komplexy? Oblečme si barevné peří, pochvalme se před zrcadlem, jak jsme báječní a pojďme si ten skvělý rok Ohnivého Kohouta opravdu užít.
A já doufám v další setkání s vámi v roce 15. února 2018, v roce vlády přesného, občas puntičkářského až pedantického, nicméně vysoce loajálního Hliněného Psa

 

Vaše Eva Joachimová

 

 

 

 
Úvodní stránka  |  KOMERČNÍ PROSTORY  |  SOUKROMÉ INTERIÉRY  |  EXPOZICE A VÝSTAVY  |  Náš tým  |  Co nabízíme  |  O Feng Shui  |  Pro média  |  Kontakt