O Feng Shui

Rok hliněného buvola

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4707 let, představil ve 23:00 hodin dne 25. ledna 2009 rok Hliněného buvola. prognóza dle Evy Joachimové


Ilustrace k roku hliněného buvola - www.worldastrology.net

V cyklu času světa jsme pod vládou Hliněného buvola pokročili do sektoru Osvícení. Po celých dvanáct měsíců budeme mít možnost pracovat na svém vnitřním Já, budeme vyzýváni k zamyšlení

  • zda cesta, kterou jsme se vydali, vede opravdu žádoucím směrem
  • zda nemáme tendenci ze zvoleného směru odbočovat
  • zda se naší cestě věnujeme naplno

 

Zopakujeme si, že je opravdu nesmírně důležité uvědomit si v této souvislosti, kým ve skutečnosti jsme my, jeden každý z nás. Nejsme jenom manželka, pracovník či nějaký kus jiného společenství. Jeden každý z nás je jedinečný a neopakovatelný člověk. Po celý rok bychom se měli snažit o jediné. Přijmout a porozumět slovu – JSEM.

Osvícení nám totiž nabízí nejen možnost uvědomit si své Já, ale dokonce vyjít ze sebe, překročit svůj stín, dostat se do dalšího cyklu, identického jako byly cykly minulé, ale o patro, o úroveň výš.

 

Počasí

Celkově by rok 2009 měl být teplotně chladnější než rok minulý. Přinést by mohl dostatek vláhy v podobě klidného deště, a ne povodňové smršti. Nicméně i ty, bohužel, k výkyvům počasí patří a množství Žáru, které bude panovat i nadále, jim bude ještě několik let značně nakloněné. Opět rozčeří hladiny klidných vod silné větry, vše co může praskat, praskne. Je třeba se připravit na chladnější a vlhčí rok.

 

Vztahy

Ve vztazích se jako ve všech aspektech našeho světa projeví doznívání ohnivých let, takže budeme vnímat vztahy kolem nás velmi citlivě až alergicky, zásadní roli bude hrát i sex. I sem vstoupí nepřikrášlená realita Země. Tím, že všechno vidíme ostřeji, nám může připadat, že své okolí nepoznáváme, že se chová úplně jinak než jindy. Žár přináší nejen radost a štěstí, ale také zbrklost, lehkomyslnost, nezodpovědnost, lpění, úzkostlivost a přecitlivělost (až skoro pubertální). Od roku 2008 (vláda Hliněné krysy) Žár ustupuje Vlhku. Do našeho života vstoupí empatie, pocit sounáležitosti a vnímání reality. Pro naše vztahy bude důležité přátelství. Rodinné vztahy založené na přátelství a nezištné pomoci nás budou posilovat, určitě bychom měli rodinu vnímat, opřít se o minulé, o tradice, které jsme si přinesli do života z dob našich předků. A stejně tak bychom je měli předat našim následovníkům. Tento rok by měl být velmi příznivý pro všechny akce tohoto typu, tradiční setkávání, festivaly… A určitě bychom také měli oprášit takt a ohleduplnost. Nadšení, které nám v minulých letech umožňovalo prakticky cokoliv, přestává být omluvou pro hrubost, vulgaritu a nevychovanost.

Nezapomeňte, že vztahy nekončí jen u lidí. Naše okolí se skládá z přírody živé i neživé, z času i prostoru. Budeme se muset zabývat věcmi, které zdánlivě souvisí s lidmi jen okrajově, ale i toto okrajové spojení vstoupí do našeho života jako předmět k zamyšlení nebo dokonce závažný problém. Stále více se budeme setkávat s pojmy voda, vzduch, skály, řeky… Živelné katastrofy nám to připomínají často velmi důrazně.

Politika

Jednoduché nebudou tento rok vztahy v rodině či na pracovišti, kde se lidé znají. O to horší bude situace na úřadech a v politice. Vítězem všech potyček bude ten, kdo bude schopen reagovat klidně a přiměřeně, přijme realitu. K Ohni patří přirozená autorita. Politici by si měli hodně promyslet svůj směr a prezentování svých postojů. Pomalý, klidný přístup podložený argumenty, výpočty, dokumenty, to je pro příští dny cesta k vítězství. Takže v diplomatickém kufříku dnešních politiků by měl být pečlivě složen šarm, vtip a důsledně vybírané a kvalitně podložené argumenty.

Dostali jsme se do střetu s realitou. A realita znamená naplňování našich potřeb ne podle našich přání, ale podle možností. Mám-li pět korun, těžko nakoupím za deset. S tím se budeme muset vyrovnat my všichni, veřejnost, ekonomové, politici, Evropa jako Amerika či Afrika.

Věda

V oblasti vědy a vývoje se uplatnění Buvola rýsuje velice zajímavě. Přirozeností Buvola je Voda. Ta pronikne do všech skulinek, vyplní jakýkoliv prostor, mohla by tedy „vyplavit“ informace nám zatím nedostupné. Moudrost kultivované Vody a střízlivost a přízemnost Země se projeví v širokých oblastech mnoha vědních oborů. To, co nám přinese letošní rok, bude výsledkem poctivé práce s dostupnými informacemi, tvořivosti a novátorství vyrůstajícího z pevného základu starých tradic. Možná se vyskytnou objevy, které smažou dosud neotřesitelná pravidla (od jedinců opomíjených a neznámých). V letošním roce se nemusí vyplatit protěžování rodinných příslušníků a známých. Realistická Země vztahy sice chrání, ale jen v určitých ohledech. Pozor na přílišný pocit moci z majetku – můžeme snadno přijít o majetek i moc.

Povolání

Neobvyklé myšlenky vztahující se na souvislosti a vztahy nás budou posouvat dopředu. V povolání letos uspějí ti, kteří zvládnou ustát nejen své okolí, ale hlavně sami sebe. Lékaři a veterináři budou i letos řešit problémy, se kterými se často nesetkávají (v loňských letech to byly infekce). Letos nás čeká opět nárůst možná netradičních a nebezpečných infekcí – nejproblematičtější pro infekce bude duben, červenec a říjen.

Pozor by si měli dát opět stavbaři. Spojení stabilní Země a dynamického Větru nevěstí nic dobrého – zemětřesení, praskání staveb, zřícení. Lze očekávat problémy se statikou podloží i se samotnými stavbami. Voda Buvola může přinést starosti se spodní vodou a s mosty.

Finanční a hospodářské trhy předběhnou politiky. Řešení pro rozvoj jednotlivých ekonomik bude globální uvažování a pravidla, která budou výhodná pro všechny strany. Vysocí manažeři i prostí lidé se budou muset naučit vidět i jiné zájmy, než jsou ty jejich. Každopádně z pohledu energií lze hovořit o prohloubení, nikoliv o řešení, finanční a hospodářské krize. Čím dál víc budou ekonomické rozdíly vést ke střetům civilizací. Doufejme, že se nám podaří stanovit zásady obecného soužití dřív, než zasáhnou energie Univerza. V roce 2020 převezme na dvanáct let vládu Kovová Krysa a ta nám pravidla dokáže nadiktovat i železným mečem.

Obecně lze říci, že v roce Hliněného buvola budou profitovat všichni, kteří půjdou dopředu pomalu, klidně a nenásilně. Buvol je mimořádně pomalým zvířetem, ale když se dá do pohybu, těžko ho něco zastaví. Potřebuje být ale přesvědčen o nutnosti tohoto pohybu.

Pro podnikání bude nesmírně důležité uvědomit si, kdo jsme, kam jdeme, co chceme dokázat.

Cesta Vody (přirozenosti Buvola) může znamenat cestování a tedy zajímavé zisky pro cestovní kanceláře (hlavně neobvyklé turistické cíle a akce), dopravu a podobné instituce (přenos, převoz, předávání). Důležitá je solidní a metodická kampaň. Nebezpečí do naší kariéry vnáší nežádané a nevhodné rady.

Katastrofy a nepříjemnosti

I v tomto roce hrozí stále ohně a požáry. Rok Hliněného buvola propojuje Zemi jako garanta a Vítr jako vůdčí sílu. Lze očekávat otřesy země (v podzimních měsících spojené s vodou) a ohrožení statiky staveb. Otřesy i ve smyslu podstaty našeho života. Mohou vyvstat otázky, které nám zatím ani nepřišly na mysl. A o to víc námi otřesou. U Buvola je navíc problém s jeho vnitřním světem – nic nedá najevo, všechno se projeví až najednou a o to nepříjemněji.

Spojení Vlhka (energie Země) a Vody (přirozenost Buvola) může znamenat záplavy na začátku března, května a července, listopadu a několik dní v září. Hrozí plísně a rzi, také hnisání ran a pooperační komplikace, ale rány (nezhnisané) se budou hojit rychleji. Bude důležité více dbát na čistotu, než jsme zvyklí. Bujet bude všechno – bakterie i viry (květen, červenec a říjen). Epidemie se mohou týkat nemocí, jejichž rozšíření bychom často ve střední Evropě neočekávali.

Sport a odpočinek

Odpočinek by měl být aktivní. Chůze - dotyk země, hlíny či skály - je všelékem pro dva roky vlády Země (roky 2008,2009).

Můžeme předpokládat rozkvět vodních sportů a sportů na zemi či trávě (golf, fotbal, atletika). Dominovat bude vše, kde je důležitý moment, odraz, odpal, start. Hůř na tom budou disciplíny silové a vytrvalostní. Mění se energetické poměry, takže pozor na velké zátěže. Velmi problematicky na tom budou šlachy, vazy a klouby. Důležité bude více než kdy předtím prohřátí svalů před výkonem.

Zdraví

Vláda Země přináší tíhu (zátěž) na živé organismy. Z toho vyplývá těžká únava, nechuť do jakékoli činnosti, nevůle žít.

Zvýší se nápor na naši psychiku. Nastoupí strach a obavy (i neopodstatněné a ze známých situací).

Váhavost a nerozhodnost přinesou zažívací obtíže a zdravotní dopady budou mířit hlavně na tlusté střevo a konečník. Problémy těchto orgánů často nesouvisejí se špatnými stravovacími návyky, ale právě s neschopností říct: „Ne, to se mi nelíbí, tudy cesta nevede“. Zvýší se hormonální labilita a to může vést k nežádoucím projevům na kůži, zhoršení akné, ale také k problémům s pubertálními dětmi a také se ženami a muži v přechodu (výkyvy chování, zdravotní problémy, deprese).

Zlepší se hojivost tkání (u lupénky je možný výrazný posun k lepšímu).

Pozitivní je, že hmotě bude vládnout Vítr a Vítr provětrá Vlhko. K Vlhku patří i tuky. Po celý rok se tedy hmota sama bude snažit zbavit nadbytečných tuků. Stále budou působit energie, které umožňují rychlé spalování tuků. Ale harmonii zdraví zajišťuje především umírněnost (žádné hladovění). Důležité je vybudovat si vnitřní pohodu a prostor. Pokud bude toto v pořádku, mělo by se dařit i odbourávání cholesterolu. Vítr na hmotě může působit nechutenství, navíc žaludek ovlivněn psychikou může dojít k žaludeční neuróze a rozvoji vředů. Daleko více hrozí mentální anorexie a bulimie.

Měli bychom rozhodně tento rok více dbát na správnou životosprávu. Při jídle si zajistit klid, sezení a dostatek času na trávení.

Chraňte kosti – pod nadvládou energií úpí. Je velká naděje pro nádorová onemocnění – hmota bude mít tendenci se sama bránit. Pozor na zablokování Země: nejistota nerozhodnost, neřešení a odsouvání potíží, nedostatek pohybu fyzického i psychického by mohlo vést k zablokování energií. Prvními úkazy může být obyčejná bolest v kolenou či škrábání v krku. V těchto případech bychom se měli podívat na vše předchozí a zjednat nápravu, protože zablokování Země je podle původní čínské medicíny první a zásadní podmínkou vzniku rakoviny.

Zvýší se možnost hnisání a komplikací a zvýší se nakažlivost virů, bakterií a napadání plísněmi.

Realita Země by nám ale měla pomoci. Nebojme se o ni opřít obrazně i doslova. Země bude léčit přímo sebou – zemí – dotek země bosými chodidly, zahradničení či kamínek v kapse bude pro nás jako léčivý balzám.

Jedinou obranou nejen proti psychickým obtížím je naplno pracovat a vědomě se starat o přísun radosti. Pomůže také posilování svého Já. Pokud dokážu projevit lásku a úctu k sobě, dokážu ji projevit i k ostatním. Pomoci mohou také přátelé. Psychické problémy a trávicí potíže u stolu s přáteli vymizí. Najít si chvilku pro sebe může ovlivnit náš život víc, než si myslíme.

Co s tím?

Rok Vepře nám nabídl cestu, po které by byl hřích nejít, a Krysa ji předestřela přímo před nás. Buvol se má na ni vydat. Jenže nás to bude stát hodně sil, velmi pravděpodobně mnohem víc než máme k dispozici.

Velice důležité bude zvládnout sám sebe a své nálady. Určitě nám udělá dobře posezení u krbu nebo alespoň u svíčky. Ale s posezením jako takovým to nesmíme přehánět, protože tíha Země by se mohla začít neúměrně zvyšovat. Pozor by si měli dát všichni se sedavým zaměstnáním a hlavně naše děti. Lékem na problémy bude chůze nebo běh nejlépe podél vody v lese. Chůzi, běh či nespoutaný tanec bychom si měli naordinovat každý den. Stejně báječně nás uspokojí plavání. Zkuste a uvidíte, jak tato medicína rychle účinkuje. Tíha z nás spadne, z nervozity zbude jen radost a pocit štěstí, napětí se jakoby mávnutím zázračného proutku promění v naplnění. Zapomenout bychom neměli v žádném případě na pochvalu. A  že vás nikdo nepochválí? Tak se prostě pochvalte sami.

Naše životospráva by tento rok měla být opravdu „správná“. Dostatek tělesného i duševního pohybu, pravidelný životní režim (Země si nepotrpí na výstřelky), mírně dietní strava (hlavně v červnu a červenci si dát pozor na akce spojené s alkoholem a grilováním masa na ohni) a určitě dodržování pitného režimu. A jak jsme si uváděli – klid při jídle. K tomu ještě musíme přidat čistotu.

Po celý rok bychom se měli snažit hlavně o jediné. Porozumět slovu – JSEM. A přijmout se.

Prostě a jednoduše, cesta je připravená. Na nás zůstává, kam až po ní budeme chtít dojít.

Těšíme se na setkání s vámi na dalším milníku 13. 2. 2010, kdy vládu roku převezme dravý lovec – Kovový tygr.

Se souhlasem autorky Evy Joachimové vyjmuto z knihy: Horoskopy starých čínských Mistrů,

Rok Hliněného buvola.

 


 
Úvodní stránka  |  KOMERČNÍ PROSTORY  |  SOUKROMÉ INTERIÉRY  |  EXPOZICE A VÝSTAVY  |  Náš tým  |  Co nabízíme  |  O Feng Shui  |  Pro média  |  Kontakt