Feng Shui

Prognóza Evy Joachimové
There are no translations available.

(28. 1. 2017 – 15. 2. 2018)

Kdo z nás by nechtěl alespoň občas poodhrnout tajemnou oponu času, za kterou se ukrývá naše budoucnost? Kdo z nás by se nechtěl připravit na potíže, jež ho potkají? Kdo z nás by nechtěl využít možností, nabízejících nám rychlejší úspěch? Kdo z nás by neuvítal včasné varování před živelnou katastrofou, nebo třeba jen obyčejnou angínou? A kdo z nás by zavrhl možnost předejít problémům v našich vztazích? Většina z nás takové informace uvítá. Řada lidí je iniciativně vyhledává. OHNIVÝ KOHOUT vám je přináší.

 

Celou prognózu si můžete také stáhnout ve formátu PDF (2,84 MB).

 

Rok Ohnivého Kohouta bude tvrdě klást otázky smyslu existence, správnosti našich kroků, logiky opatření. Kombinace letošního prvku Ohně s dalším silně zastoupeným prvkem Kovu Kohouta vytváří energetickou nerovnováhu, která se bude projevovat napětím, nesourodostí situací. Není proto příliš vhodný ke změnám. Ovšem síla Ohně a smysl pro detail může připravené projekty posunout výrazně kupředu. Rok Kohouta symbolizuje vítězství a úspěchy, kterých bude dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci, často bude ale o úspěchu naopak rozhodovat barevné peří. Nejlepší čas pro případné začátky nových projektů bude na podzim roku Ohnivého Kohouta, kdy Kohout bude vládnout i měsíci (cca září).


Ohnivý Kohout má jednoznačné vůdčí a organizátorské schopnosti, je nesmírně cílevědomý a v práci projevuje nadprůměrnou výkonnost. Díky své přímočarosti a průraznosti většinou dosáhne svých cílů, většinou je však až příliš přímý a nebere ohledy na pocity lidí kolem sebe, čeká nás pravděpodobně nejbezohlednější rok dvanáctiletí Země, která by nás naopak měla zahrnout empatií a kontemplací. Oheň bude Kohouta rozpumpovávat k nevšedním výkonům, proto rok bude intenzivní a mocný. V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní kohoutí zásady, tedy budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a prvotřídních výkonů, Oheň ovšem bude Kohouta nabádat, aby základním kritériem úspěšnosti bylo barevné peří a všeobecná známost. Kohout je hodně formální, měli bychom si to uvědomit při jednání s úřady, ať už se jedná o celkovou prezentaci či náš oděv.


Přirozeností Kohouta je Kov a letošní spojení s Ohněm pro něj nebude jednoduché. Podívejme se na jeho základní vlastnosti:
„Je považován za nejjinovější Zvíře zvěrokruhu, neboť neustálým předváděním svého pestrého peří a oslňováním slepic, vydává daleko víc energie, než je schopen přijmout. Proto ho pak občas přepadají výrazné únavy. Jeho jemná krása a schopnost jít za svým cílem navíc často velmi trpí nedostatkem ocenění. Kohout je krajně dobrosrdečný, ale cítí-li se nedoceněn, bývá mnohdy brutální a agresivní. Říká, co si myslí tak, jak mu to projde hlavou – bez zastírání, diplomatického změkčení. Tím může lidi, kteří tuto upřímnost nepochopí, hluboce ranit a dotknout se jich. Tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus, pocity druhých jsou Kohoutovi naprosto lhostejné. Přesto chce být každý Kohout vážen a uznáván. Má sklon nápadně se oblékat a jednat, nicméně v jádru své povahy je silně konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, těžko důvěřuje a většinou spoléhá sám na sebe. Často se vydává za dobrodruha, ale není tomu tak. Je vychloubačný a blýská se příhodami, jež ve skutečnosti neprožil. To se mu daří lépe ve velké společnosti než v malém kruhu, oslnivý společník se doma stává nemluvným morousem. Kohout je také velice pilný. Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho možnosti.“
Oheň dodá Kohoutovi sílu, měl by být schopen zvládnout daleko víc. Oheň ho ale také může víc ponoukat k agresivitě, když bude mít pocit, že se mu nedostává dostatečného uznání. A často se bude naplňovat charakteristika: „Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho možnosti“.

 

Svět v roce Ohnivého Kohouta

Naše země se dostává v roce Kohouta do mimořádného postavení. Pětka, vůdčí aktivní sektor prostoru, sektoru, který zdůrazňuje JÁ, znamená střed a také střední Evropu. Znamená to, že letošním rokem budou gradovat energie prostoru, které jsou nám vlastní. Dostáváme mimořádnou příležitost uvědomit si, co je pro nás důležité a co bychom měli pominout. V roce voleb to může být opravdu zajímavé. Pozor na to, pokud ji nevyužijeme, můžeme se dostat do situace, kdy budeme znovu cinkat klíči. Vypadá to, jako bychom měli opravdu zvolit nejen nová zastupitelstva, ale i Cestu, po které chceme dál jít. Velmi nám v tom budou bránit lidé, kteří si budou chtít hýčkat svoji „slávu“. Letošní rok holt přeje hlasitým rétorům a diktátorům. Budou se kohoutit a zuby nehty bránit svoje vůdčí postavení na smetišti, tolerance a demokracie je zajímat nebude ani náhodou. Na druhou stranu Kohout je pragmatik, který jde do podrobností, pokud se nám povede připojit k této vlastnosti, naše perspektiva špatná rozhodně nebude. Zajímavým detailem je, že zrozencem Kohouta je například Andrej Babiš.
Dost zásadním problémem se může stát propojení Kohouta s Ohněm a navíc sektorem č. 1 – Cestou, Kariérou, Výlučností. Pokud se diktátoři nebudou cítit dostatečně uznávaní a uctívání, může zvítězit jejich agresivita a bude oheň na střeše. Proti tomu máme jedinou – ale stejně silnou obranu. Uvědomit si, že stejně výluční a jedineční jsme i my, a že jejich síla je jen dočasná.

Tak vítejte v roce Ohnivého Kohouta.

Co říct na závěr?

Čeká nás mimořádně osobitý rok, rok plný zmatků, skandálů, náš svět se ocitne až v černobílých rozporech. Měli bychom se navzájem chválit, nezapomínat na dostatečné ocenění nejlépe každé maličkosti, ať už se nám jí dostane od spolupracovníků, prodavačky za pultem, úřednice za přepážkou, nebo našich blízkých. A nehazardovat s detaily, jestli je Kohout v něčem skutečně dobrý, tak v hnidopyšské radosti z vytýkání nedostatků.
Čeká nás rok, který nás vybízí k uvědomění naší jedinečnosti, výlučnosti. Každý z nás je tak úžasný, že umožňuje prolínání energie Nebes a Země, tak jak se můžeme trápit depresemi a komplexy? Oblečme si barevné peří, pochvalme se před zrcadlem, jak jsme báječní a pojďme si ten skvělý rok Ohnivého Kohouta opravdu užít.
A já doufám v další setkání s vámi v roce 15. února 2018, v roce vlády přesného, občas puntičkářského až pedantického, nicméně vysoce loajálního Hliněného Psa

 

Vaše Eva Joachimová

 

 

 

 
There are no translations available.

 

Od konce října poběží pro všechny zájemce na pestujzivotwebinar.cz, online webinář "Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina", který se bude skládat z 3x3 - tedy celkem devíti - dílů (1 večer 3 hodiny v přímém přenosu).

Bude se vysílat ve třech cyklech:

série 29. 10., 5. 11. a 12. 11. - vždy čtvtek
série 3. 12., 10. 12. a 17. 12. - vždy čtvrtek
série 6. 1., 13. 1. a 20. 1. - vždy středa

Pokud máte nějaké přátele, kteří neměli čas navštěvovat moje semináře v Praze či jinde, je to výjimečná příležitost i pro ně.

Abychom uchopili prostor mezi Nebem a Zemí komplexněji, zřídili jsme navíc dva navzájem propojené weby pestujzivot.cz a pestujzdravi.cz.

Chtěli bychom tak postupně přiblížit starou čínskou moudrost z různých úhlů pohledu.

 

 

-----------------------------------------------------------

Prognóza

(19. 2. 2015 – 7. 2. 2016)

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4711 let, představí 19. února. 2015 ve 23 hodin rok Dřevěné Ovce (Kozy).

 

Celou prognózu si můžete také stáhnout ve formátu PDF (3 MB).


Shrneme-li si vše, vládnout roku 2015 bude jinový Oheň Kozy, jinové Dřevo, jangový Oheň (jangové Teplo - otevření času hmoty) a CHEN (HROM), představující předky a potomky, tradice, návaznosti (Letící hvězda 2015).

V současném časovém cyklu už máme něco za sebou:
- Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země (2008), nás vyzval na cestu.
-  V roce Buvola (2009) jsme měli překročit sebe sama.
- Tygr (2010) nás vyzval k uhájení svého světa.
- Zajíc (2011) začal budovat domov bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí.
- Drak (2012) vložil do tohoto budování principy.
- Had (2013) po nás chtěl to nejtěžší, abychom je zařadili do svého života, abychom se stali sami sebou.
- Kůň (2014) se štval, aby vše stačil předložit světu.

 

Koza se pokusí do pekelného trysku Koně vnést zpomalení, trochu empatie, trochu krásna, trochu subjektivního pohledu. Občas ale trochu zaškobrtne.

 

Svět v roce Dřevěné Kozy

Koza. Často se uvádí jako Ovce. Obojí je správné, jedná se o kozoovci, žijící například na Kavkaze, nyní běžně chovanou i u nás. Nejniternější zvíře zvěrokruhu dokáže být vrtkavé a hysterické, stejně jako citlivé a vnímavé. Ocení i neokázalou krásu, její vnitřní svět přetéká kultivovaným bohatstvím.

 

Koza. Inteligentní, citlivá, empatická. Ale také ufňukaná, svéhlavá, vrtkavá. Po roce bláznivého Koně nás čeká výrazně víc než změna vládce roku, vliv Kozy v době její vlády bude víc než citelný. Koze se ani náhodou nelíbil běsnící běh Koně. Teď si, kdykoli se jí zamane, zpomalí, občas se zarazí, zasní, zamyslí se a vůbec se nepozastaví nad tím, zda je to v tuto chvíli vhodné, zda něco ztrátou času neprošvihne. Vyleze na strom, či vyskáče na skálu, aby se porozhlédla, pokochá se západem slunce a pak se – možná – vrátí k cestě za původním cílem. Zpomalení určitě uvítáme, stejně jako nás uspokojí fakt, že díky přijatelnému tempu budeme mít možnost všimnout si, že kromě nás je na světě řada lidí, věcí, zajímavostí, prostě hojnost světa, která stojí za to si jí všimnout, potěšit se jí, užít si ji. Po roce Koně, kdy nám šlo občas skutečně o přežití, to bude opravdu úleva. Trochu nás možná vystraší nával citů, které Koza dokáže dávat najevo někdy až vtíravým způsobem. Měli bychom si je ale laskat, následující rok to Opice s city opět přehánět nebude. Pro nás bude velmi náročné sledovat Kozí zastavení. Budeme se potýkat s odtažitými informacemi, zbytečnými úkoly, které nás budou odvádět od základního dění. Nové pro nás bude emocionální zabarvení i ryze profesních problémů. Pragmatický Kůň nás hnal bez ohledu na souvislosti, citlivá Koza se bude naopak vyžívat ve vyhrabávání souvislostí, které by nenapadly otravné hnidopichy ani v nejdivočejších snech.
Bude je nejen vyhrabávat, ale chtít po nás, abychom je řešili, zapojili do běžného dění. Poukazovat na nepodstatnost těchto komplikací bude zcela zbytečné, lepší bude sklopit hlavu a popřemýšlet, jak z toho ven. To logicky přinese poměrně hodně problémů na úřadech, při obchodních jednáních, objevit se ale mohou i v osobních stycích. Zatímco Kůň běžel dopředu, Koza se bude prohrabávat minulostí a občas na nás vybafne argument, který se bude týkat kyblíčku, uloupeného před dvaceti, třiceti lety na pískovišti před domem. Situaci ještě zkomplikuje fakt, že Koza za nic nemůže, že za všechno mohou ostatní nebo objektivní okolnosti. A aby toho nebylo málo, občas se zabejčí a řekne NE jen tak. Čelit tomu lze jedině přístupem Koně. Pragmaticky si jít za svým, nedovolit Koze rozmělňovat debatu, neponechat jí čas na promýšlení zbytečností. Pokud víme, že nás čeká nelehká cesta úředními, obchodními či osobními jednáními, můžeme vše s Kozou předjednat. Při jednání s Kozou je důležité dávat jasně najevo patřičný respekt a nesmíme zapomenout na její vztahovačnost a žárlivost. Rozhodně se nezmiňujeme pozitivně o konkurenci, není od věci vyzdvihnout dosavadní, současné a nejlépe i budoucí zásluhy Kozy. Koze bude lichotit náš pokorný přístup, díky své inteligenci a empatii může dokonce najít způsob, na který jsme nepomysleli a který celou věc může postavit do nového světla. Získáme tím nejen novou možnost řešení, ale taká zavážeme Kozu spoluprací na našem projektu. Bude se cítit spoluodpovědná za toto řešení a udělá vše pro to, aby prošlo bez zbytečných prodlev a problémů. Empatie a citlivosti lze využít i při uvádění nových produktů či výrobků na trh, stačí zdůraznit pomoc a sounáležitost nového produktu s uživatelem. Pozor na podplácení, pro Kozu je nejvyšším oceněním uznání a krásno, materiální hodnoty světa do svého života příliš netahá. Chcete-li Kozu zaujmout, dopřejte jí třeba neotřelý kulturní zážitek. Staří Mistři konstatovali skutečnost, že v čínském zodiaku jsou tři vládci, u kterých získáme body dary. Nejlevněji vyjde Koza, umožněte jí pohled na barvitý západ slunce či jinou za srdce chytající situaci a jednání půjdou jako po másle. Vepř potřebuje žvanec a nejlépe v maximálním množství. Takže pečené koleno nebo půl husy a mohou být servírované klidně na mastném papíru. Největší potíž bude s Kohoutem. Ocení rozkošný diamantový náhrdelník nebo jehlici do kravaty, spokojí se s ředkvičkou, ovšem podávanou na stříbrném podnose. Opatrní budeme muset být i ve zdravotní oblasti, citlivost Kozy se může lehce zhoupnout do přecitlivělosti, v podstatně větší míře budou hrozit alergie i autoimunní choroby.


Koza se v roce 2015 spojí se Dřevem. Barbarské, dravé, aktivní Dřevo Kozu trochu odzbrojí v její ufňukanosti a přecitlivělosti, podpoří ji ale v její svéhlavosti. Dodá jí ovšem zvědavost a tu můžeme velmi dobře využít právě při různých projednáváních. Trochu nám může zamotat hlavu nepřizpůsobivost Dřeva a času. Dřevo nemá na čas šuplík. Buďto trvá na setkávání s půlhodinovým předstihem, nebo přijde v klidu o hodinu později a udiveně reaguje na výčitky ostatních. To bychom měli mít na paměti nejen při zásadních schůzkách, ale také při důležitých odjezdech. Využít můžeme také hravosti Dřeva, empatie Kozy si bude s hravostí velmi dobře rozumět. Báječně tím můžeme obnovit či vylepšit vztahy v rodině, ale i v dospělých kolektivech. Uvědomit si ale musíme zálibu Dřeva v hulákání. Všechny tyto aktivity budou nejúčinnější, budou-li se moci lidé opravdu rozšoupnout, klidná rozumná hra či logické kvízy moc nezaberou.


Na otevření času nás čeká jangové teplo. Budeme citlivější na teplotu, budeme mít tendenci přikládat nebo otáčet kolečky radiátorů trochu víc, než jsme byli zvyklí. Teplo také bude mít vliv na naši výkonnost, tepelná nepohoda ji výrazně sníží. Otevírá se také meridián tenkého střeva. Jedním z jeho úkolů je oddělit jasné od kalného, to bude také v příštím roce naším častým úkolem.

Zdravotních zátěží Koza moc nepřináší, labilnější bude oblast jater, třech ohnišť a plic. Podcenit bychom ale neměli emocionální zatížení. K prvku Dřevo přísluší energie Větru. Vítr hojí, měly by nás trápit výrazně méně plísně a hnisání. Je ale také nositelem sta nemocí. Pokud si nedáme pozor a neudržíme dostatek celkové energie těla, obranná energie WEI QI se může snížit natolik, že tělo bude mít značné problémy s vyrovnáním se s okolními viry a bakteriemi. A tady bychom se měli opravdu zamyslet, po šíleném cvalu Koně jsme všichni hodně unavení, ne-li totálně vyčerpaní. Už jsem se zmiňovala o přecitlivělosti, v podstatně větší míře budou hrozit alergie i autoimunní choroby.

Čeká nás rok plný citu, občas zmatků, nečekejme zázraky v rychlém postupu. Užijme si západů slunce, chápavých pohledů a stisků ruky, Opice nás příští rok opět zatáhne do hlavolamů a jejich řešení.

 

Tak vítejte v roce Dřevěné Kozy.

 

Převzato z webu autorky: www.joachimova.cz

-------------------

Zdroj obrázku: wudanghk.cz

 

 

 
There are no translations available.

Prognóza

(8. 2. 2016 – 27. 1. 2017)

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4714 let, představí 7. února 2016 ve 23 hodin rok OHNIVÉ OPICE. Slavnostní průvody rozzáří čínské čtvrti velkoměst prakticky celého světa, obrovitý barevný drak východních tradic se proletí ulicemi a oznámí všem příchod nového vládce, vládce inteligentního, trochu frivolního a určitě mimořádně osobitého - OPICE. Spolu s ním bude vládnout silný, bezohledný Oheň. OPICEpřijme jeho jméno a pro příští rok ji budeme nazývat OHNIVOU OPICÍ. Otevření času hmoty se z horkého Ohně přesune do chladivé Vody a přinese energii JANGOVÉHO CHLADU.

 

Celou prognózu si můžete také stáhnout ve formátu PDF (3 MB).

 

Opici čeká úkol zcela zásadní, rozpory objektivního a subjektivního pohledu dát do harmonického vztahu, naučit starý svět vnímat proměny a naučit nové obyvatele starého světa pochopit a přijmout jeho řád. Má pro to všechny předpoklady – vidí neukázané, slyší nevyslovené. My jí pomůžeme, pokud nebudeme panikařit a všechno zbytečně nezveličovat. Dokážeme-li udržet Opici v nadhledu, pak lepšího vládce si do tohoto zmateného světa nemůžeme přát!

 

Žijeme ve věku vědeckých informací, nicméně stále více se obracíme k empirickým znalostem našich předků. Dlouho se zatracovala původní dávná umění ve jménu Vědy. Pokusy a omyly jsme museli dojít k poznání, že mezi nebem a zemí se vyskytují oblasti, které se jaksi do šuplíků současné Vědy nevejdou. Konec konců, jak by se dívali slovutní vědci na krabičku, do které mluvím, a ona mi odpovídá?
Na pultech knihkupectví celého světa se objeví horoskopy pro nastávající rok. Obvykle si je přečteme, pokýváme hlavou, podíváme se, jestli se naše „Zvíře“ bude mít dobře a knihu odložíme. Následující kapitoly vám nabízejí jinou alternativu:

  • Hledat v obrazech dávno minulého světa aktuální současnost, obracet se s prosbou o radu k textům, vycházejícím ze znalostí z úsvitu civilizací.
  • Pokusit se porozumět, jak se sestavují předpovědi a využívat je pro každodenní potřeby.

Prožíváte „Den blbec“ a nevíte, o co kráčí? Čeká vás výběrové řízení, stěhování nebo zkouška? Tabulky starých čínských Mistrů vám ukážou cestu nejen při nepřízni zdravotního stavu, počasí, problémech prostoru, ale i při nevýhodnosti času. A vládci vám řeknou, jak na to.
Celým rokem můžete procházet ruku v ruce s tabulkami energií jednotlivých dní, můžete v nich hledat nápovědu ve složitých nebo neobvyklých situacích, prostě můžete s nimi po celý rok Ohnivé Opice pracovat. Jitka Horálková připravila tabulky souhrnné, umožní vám velmi rychlou orientaci, zařadili jsme je jako přílohu na konci knihy. Na jedné straně najdete jeden měsíc. Doporučuji si tabulky vytisknout, na dvanácti stranách tak máte  přehled o energiích každého dne celého roku. Do podrobných tabulek pak můžete sáhnout po vysvětlení.

 

Hliněná Krysa, vládce roku 2008, prvního roku nového dvanáctiletí vnesla do příštích dvanácti let vše, co nám Země nabízí - realismus, starostlivost, střízlivost a přemýšlivost.
Hliněný Buvol, vládce roku 2009 nás provázel druhým rokem dvanáctiletí, které po nás chtěl formulace, vyžadoval zapsat do slov, co jsme zatím jen mlhavě tušili. A postavil se k tomu čelem.
Kovový Tygr, vládce roku 2010 očekával víc než slova. Pokud jim neodpovídala naše aktivita, pokud jsme porušili pravidla hry, čas Kovového tygra nevěštil nic dobrého. Tygr se nezdržoval napomínáním, rovnou tasil zbraň. A dokázal vzít i to nejcennější, život.
Kovový Zajíc, vládce roku 2011, vzal svou budoucnost do svých rukou, za svou noru těžce bojoval. V řadě zemí se do ulic vydali lidé, požadující zásadní změny.
Vodní Drak, vládce roku 2012, jim dodal principy. Vzlétl do výšin, odhalil zvetšelé, zbytečné, shnilé. Ze svých výšin poskytl výhled do budoucnosti – a ne vždy to byl výhled růžový, barva VODY je černá.
Vodní Had, vládce roku 2013, vložil tyto principy do našeho vlastního života.
Dřevěný Kůň vládce roku 2014, je roznesl na kopytech do všech koutů světa.
Dřevěná Koza do nich vložila důležitost citu a subjektivního pohledu na složitosti světa.
OHNIVOU OPICI čeká nelehký úkol, pokusit se do rozháraných

 

Svět v roce Ohnivé Opice

OPICE vidí neukázané, slyší nevyslovené. A bude tuto vlastnost letos zatraceně potřebovat. Pronikání, expanze, kterou přineslo Dřevo, vládce dvou minulých let se s bezuzdností Koně začalo šířit a empatická, nicméně vrtkavá nerozhodná Koza v roce tradic a návazností2 byla postavena před zásadní úkol, co s ním? Stará dobrá Evropa čelí přívalu Nového. Od Koně ani od Kozy jsme nemohli očekávat jakékoli systémové řešení, rácia je v nich jako ve šnečí ulitě. Svět má spasit protřelá OPICE, ale ouha. Do cesty se jí staví opět Letící Hvězda, zajišťující proměnu vlivu prostoru v čase. Kombinace 2 KUN (PŘIJETÍ) – 4 XUN (PRONIKÁNÍ) - 8 GEN (KONTEMPLACE, UZAVŘENÍ) je pro starý svět doslova vražedná:

  • Problémy světa staví do pozice odpovědnosti jednoho každého z nás
  • pronikání, expanzi povyšuje na arbitra vyváženosti
  • staré, zkostnatělé odsuzuje do starého železa

Z diváků televizních šotů se tak velmi snadno můžeme stát přímými aktéry vytváření nového světa, světa odpovědnosti.
To by snad ještě bylo skousnutelné, ALE… Opice je díky své základní vlastnosti vidět neukázané, slyšet nevyslovené jeden z nejsilnějších vládců Čínského zvěrokruhu. ALE – to platí v čase, kdy rozpustile skáče po větvích a hází slupky od banánů po svých posluchačích. Ve chvíli, kdy cítí tlak, ve stresových situacích se rozloží doslova na prvočinitele. Nevidí, neslyší, nevnímá, jen opakuje: „Já ne, já ne...“. A obávat se musíme právě tohoto tlaku, presu, ve kterém bude nutno promyslet, jak začlenit Nové do pořádků staré, dobré Evropy. Jestli se to Opici nepodaří, Kohout bude nejspíš odívat slova do pestrého peří, možná už pojmenuje detaily, řešení od nich ale budou na hony vzdálena. Měli bychom se nejspíš obávat Psa roku 2018, ten by mohl na obranu Minulého vystoupit mimořádně tvrdě.
Aby toho totiž nebylo málo, společně s Opicí vládne Oheň. Pokud se Opice pod nátlakem stresů vlády vzdá, zbývá prázdný jangový Oheň. Jangový oheň s razancí a empatií aktivní sopky. Oheň slepé víry, bezbřehé touhy, fanatizmu.

 

-------------------

Převzato z webu autorky: www.joachimova.cz

-------------------

 

 

 

 
ROK VODNÍHO HADA
There are no translations available.

(10. 2. 2013 – 30. 1. 2014)

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4711 let, představí 9. února. 2013 ve 23 hodin rok Vodního HADA.

Slavnostní průvody rozzáří čínské čtvrti velkoměst prakticky celého světa, obrovitý barevný drak východních tradic se proletí ulicemi a oznámí všem příchod nového vládce, vládce velmi zvláštního, jemného a charizmatického, příchod HADA, jehož přirozeností je OHEŇ. Spolu s ním bude vládnout přizpůsobivá, životodárná, ale jako vlna tsunami nelítostná, drsná, ničivá a nekompromisní – VODA. HAD přijme její jméno a pro příští rok ho budeme nazývat Vodním..

Svět budoucí, svět v roce VODNÍHO HADA

Rok Vodního Draka byl v podstatě jednoduchý. Všechno odkrýt, vyzvednout, na vše poukázat, protože pak nezbude nic jiného, než to řešit. Had bude právě opačný. Všechno skrýt a vypořádat se s tím sám. Základním rysem roku bude niternost, vnitřní opravdovost stabilizace a zažití všeho, co otevřel Drak. Rok Hada bude výrazně klidnější, než rok Draka, ale nejsem si vůbec jistá, že bude jednodušší.

Podívejme se na charakteristiky jednotlivých vládců:

H a d (přirozenost – Oheň)

Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů právě pro to, že navenek se bude jednat o bujaré jedince. Prostě na tváři klaunův smích a v duši pláč. Vzhledem k jeho síle může končit hluboká deprese až sebevraždou. Pro Hady dokonce existuje speciální akupunktura.

Had má v křesťanských zemích špatnou pověst, v zemích Asie však je Had ctěn a vážen pro svou moudrost a ostrovtip. Had má vyvinutý instinkt, přemýšlí mnoho a hluboce. Had je ochoten pomáhat svým přátelům, ale ne penězi, nýbrž jen radou nebo činem. Bohužel všechny, kteří jsou mu povinováni, obtáčí tak, že se sotva mohou hýbat.

Voda, jako energie roku, dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor, přináší přesvědčivost, schopnost komunikace, hluboké myšlení, soustředěnost, zdrženlivost, ale i pasivitu a přílišnou smířlivost.

Shrneme-li vše, co nám vládci přinášejí, vychází nám jediné: rok, který bychom měli využít k položení a hlavně zodpovězení otázek – kdo jsme, co jsme a kam jdeme. Had by měl doplnit detaily všemu, co Drak s nevídaným úsilím, nicméně často zbrkle a nepříliš realisticky začal. A hlavně by měl do dění světa zakomponovat slovo, které je Drakovi zcela cizí: přiměřenost.

Vládnout bude Oheň Hada, Voda (energie roku) a Země (energie současného dvacetiletí/věku). Pro nás to znamená jediné: pokud se dokážeme udržet ve středu, pokud se nenecháme vykolejovat zvenčí, pak Oheň a Voda umožní archetypální obnovu energie a věci – včetně našeho zdraví se budou řešit za nás. Představit si to můžeme jako mističku se živou vodou. Pokud nebudeme její stěny nachylovat, budeme se po celý rok vlády Hada koupat v její blahodárné tekutině.

Mimořádně důležité bude Já. Drak nás vláčel situacemi, často jsme měli problémy se v nich vůbec zorientovat. Had se bude muset zamýšlet nad svou životní cestou, řešení vyvozovat z ní. A samozřejmě za ně pak přebírat zodpovědnost. Had nás bude zastavovat a klást stejné otázky znovu a znovu, nespokojí se s odpovědí na půl pusy. Půjde ke kořenům a bude nás válcovat tak dlouho, dokud na jeho výzvu nepřistoupíme.

Velmi složité budou začátky. Směr působení bude zvenčí dovnitř, takže vše co začneme, se bude hromadit v nitru, Had jen tak něco nepustí. Vyrábět či psát můžeme do šuplíku, ven to dostane až KŮŇ, který převezme vládu napřesrok. Co ale stihneme do konce vlády Draka, ponese dál Had s veškerou seriózností a odpovědností.

Obrovský pozor si budeme muset dát na svou vlastní sílu a energii, na motivaci a chuť jít dál. Po dramatických výstupech Draka jsme velmi unaveni, a Had nám cestu nucenými zastávkami příliš neulehčí. Podíváme-li se na Hadovu charakteristiku, trochu nás mrazí: „Inteligentní, sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů“.

Rok Hada bychom měli skutečně zaměřit na vlastní obnovu. Měli bychom se poptat těla, jak se vlastně cítí, s dětmi si zahrát na babu či mimořádně aktuální „člověče, nezlob se“, spravit okap a natřít dveře, aby i dům se za sebe nemusel stydět, na zahradě i posedět, nejen do ní rýpat rýčem. V roce Hada máme na vybranou, buďto se dokážeme zastavovat sami, nebo to za nás udělá čas s razancí ohnivého Hada.

Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země (2008), nás vyzval na cestu. V roce Buvola jsme měli překročit sebe sama. Tygr nás vyzval k uhájení svého světa. Zajíc začal budovat domov bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí. Drak vložil do tohoto budování principy. A HAD po nás bude chtít to nejtěžší, abychom je zařadili do svého života, abychom se stali sami sebou.

 

Převzato z webu autorky: www.joachimova.cz

-------------------

Autorkou kresby Hada je Anna Frajtová - www.desibnbox.cz

 

 

 
ROK VODNÍHO DRAKA
There are no translations available.

(23. 1. 2012–9. 2. 2013)

Čínský kalendář sledující den po dni ubíhání času již 4709 let, představí 23. ledna 2012 rok Vodního Draka.

Hliněná Krysa, vládce roku 2008, prvního roku nového dvanáctiletí, vnesla do příštích dvanácti let vše, co nám Země nabízí — realismus, starostlivost, střízlivost a přemýšlivost. Hliněný Buvol, vládce roku 2009, nás provázel druhým rokem dvanáctiletí, v kterém po nás chtěl formulace, vyžadoval zapsat do slov, co jsme zatím jen mlhavě tušili. A postavit se k tomu čelem. Kovový Tygr, vládce roku 2010, očekával víc než slova. Pokud jim neodpovídala naše aktivita, pokud jsme porušili pravidla hry, čas Kovového tygra nevěštil nic dobrého. Tygr se nezdržoval napomínáním, rovnou tasil zbraň. A dokázal vzít i to nejcennější — život. Kovový Zajíc, vládce roku 2011, vzal svou budoucnost do svých rukou, za svou noru těžce bojoval. V řadě zemí se do ulic vydali lidé, požadující zásadní změny.

Vodní Drak jim má dodat principy. Vzlétne do výšin, ovšem tím odhalí zbytečné a shnilé. Ze svých výšin poskytne výhled do budoucnosti — a ne vždy to bude výhled růžový, barva VODY je černá. Nadhled letícího Draka nám ale ukáže překážky na cestě a umožní nám tak volit objížďku, která sice plánovanou trasu prodlouží, ale naše cesta pak bude bezpečnější a jistější. Pokud se ovšem odvážíme vydat se s Drakem nad oblaka.

 

Svět v roce VODNÍHO DRAKA

Podle starobylého čínského učení každý časový cyklus výrazně ovlivňují jeho vládci, nemůžeme se ovšem řídit jen podle charakteristiky jednoho, jak nám víc než jasně ukázal jindy lekavý, roztomilý, neškodný Zajíček. Je zapotřebí se vždy zamyslet, jakým způsobem se všichni zúčastnění dohodnou. Čím silnější osobnosti se na vládě podílejí, tím větší a razantnější kroky lze očekávat, ovšem tím zřetelněji mohou vystupovat rozpory mezi jednotlivými vládci — nemusíme chodit daleko, koalice našich politických reprezentací nám to ukazují neustále.

Drak je v Číně symbolem úspěchu a štěstí, ve starých dobách byl symbolem samotných císařů. Narodit se v roce Draka je považováno za mimořádný dar, uvádí se, že v roce Hliněného Draka (1988) se v Hongkongu narodilo 70 tisíc dětí, zatímco v jiných letech se jejich počet pohybuje okolo 40 tisíc. Důvod je prostý, lidé zrození v roce Draka si do kolébky vkládají dlouhověkost, pohodovost a bohatství. Nakonec samotné vítání Nového roku zajišťuje dračí tanec, jeho barevnost a poutavé figury dnes mohou obdivovat lidé téměř po celém světě.

Rok Draka je spojován s velkými událostmi, objevy, činy i osobnostmi.

Drak – garant roku

Obecná charakteristika

Velmi inteligentní, vzdělaný Drak létá vysoko v oblacích, takže jeho vize daleko předstihují ostatní smrtelníky, ovšem detaily mu zhusta unikají. Navrhne řešení, která vám vyrazí dech, změní situaci a někdy i svět, ale dokáže nepoznat vlastní dítě, když do něj vrazí na ulici, a jeho naivnost lze někdy nazvat hloupostí.

Drak oplývá silou, zdravím, energií. Je velmi otevřený a není malicherný. Je však důvěřivý až naivní a nechá si namluvit cokoli. Jeho snaha po dokonalosti ho nutí k tomu, aby kladl vysoké požadavky jak na sebe, tak na své okolí. Nemá skrupule. Je dráždivý, tvrdohlavý a často říká věci, o kterých důkladně nepřemýšlí. Přesto lze dát na jeho mínění. Má dobrý úsudek, protože vše vidí přehledně z výšky.

Pro každého a pro vše má dobrou náladu, je schopen prudkých vznětů, dá se lehce strhnout. Drak je inteligentní, svéhlavý, houževnatý a velkorysý. V každém povolání dovede být úspěšný. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne svého cíle. Má bohužel stejný úspěch, jestliže se postaví do služeb zla. Vždycky zvítězí. Co se týče lásky, je velmi milován, sám však miluje zřídka. Nezná proto hoře z lásky a druhé často nechává v zoufalství. Drak září osobností, která je velmi nebezpečná. Je to zvláštní exemplář člověka, fantastické zvíře, které dští oheň i vodu, přízeň nebo nenávist, a posléze někde v ústraní shoří. V Asii je Drak symbolem pro pozemské štěstí a nebeskou moc.

 

Vztah ke druhým:

Drak se dobře snáší s Krysou, která ve své zamilovanosti mnoho vezme na sebe a se svým kritickým duchem a smyslem je správným partnerem. Totéž platí o Hadovi, který se svým smyslem pro humor může zlomit pýchu Draka. Drak je také přitahován zvláštní krásou Hada. Pro lásku a obchod je pro Draka ideálním partnerem Opice. Opice je lstivá a Drak je mocný. Potřebují se navzájem a Opice si je toho vědoma. Spojení Draka s Tygrem neprobíhá právě mírně. Také neklidnému a pesimistickému Psu by měl jít Drak z cesty.

 

Energie Dřeva — Větru, originálního prvku Draka

Zvýšená energie Dřeva — Větru — dokáže rozhodit kromě jater a žlučníku i štítnou žlázu, napadnout hlasivky, zhoršit kolísání tlaku, migrény a opatrní bychom měli být na šlachy, mohou být křehčí a trhat se. Zatěžovat bychom je měli zahřáté! Vyskytovat se mohou častěji i křeče a stěhovavé bolesti. Vítr se může i negativně podepsat na nepříjemných pocitech žaludku, pomoci by nám ale měl při odtučňovacích kúrách a rozcvičení po úrazech či po nemocích. Chránit bychom si měli šíji, kudy vítr do těla vstupuje. Opatrnost je na místě, Vítr je podle čínské medicíny nositelem sta nemocí!

 

Energie Vody – Chladu, vládnoucího prvku roku 2012

Voda je naším průvodcem celým pozemským životem. Víme, že jsme s ní spjati, nabádáme se k dodržování pitného režimu, po hlavě skáčeme málem do každé kaluže a při pohledu na moře se v nás vždycky objeví osten pochybností, zda praotec Čech neměl popojít ještě o kousek dál na jih nebo západ.

Ve vodě před dávnými časy život počal, odchodem tekutin z našeho těla končí naše pozemská existence. Voda dává i bere, stejným dílem. Všem.

Voda v ostatních prvcích: ve dřevě jsou šťávy, v zemi prameny, v kovu tekutiny, v ohni rozpustné látky, voda je zdrojem tvoření a počátkem zrodu všech věci.

 

Chlad se objevuje vzdálením Země od Slunce. Prochládání a sucho postupně ustupují Chladu. V zimě předměty zaujímají nejmenší objem, mají tendenci ke smršťování. Tok kapalin ve stromech se plně zastavuje. Mnohé životní formy upadají v Chladu do zimního spánku. Chlad — poslední stadium cirkulace šesti energií, také poslední stadium v životním cyklu. Smrt a sen — projevy Chladu.

Poslední stadium libovolného onemocnění; taková onemocnění jako rakovina, jizvy, skleróza jsou svázány s energií Chladu. Všechny symptomy, které je možno charakterizovat tvrdostí a snížením teploty — to jsou onemocnění Chladu. Pro Chlad je charakteristická nepřetržitá silná bolest, paralýza, ztráta řeči, ztráta pocitů, ztráta funkcí těla (inkontinence…), silné křeče, slabost, snivost, ztráta soudnosti, paměti, smyslů apod.

Chlad odpovídá Vodě jako prvku a má s ní množství příbuzných fyzických a metafyzických vlastností. Období Chladu — zima jako roční období, kostra jako část lidského organismu, stáří a smrt jako část životního cyklu, strach jako emoce, moudrost jako mentální charakteristika, sever jako část světa (směr) a také černá barva, slaná chuť, čísla 1 a 6.

Existují dva typy Chladu — jin a jang. Když je Chlad dlouhodobý a předvídatelný, jako například sezónní chladno, odpovídá jin. Pokud je trvání energie Chladu dlouhodobé, je to také jinový Chlad. Jestliže je Chlad silný, neočekávaný a krátkodobý (například děs), je takový Chlad jang. V lidském těle je energie jin Chladu svázána s ledvinami, jang Chladu močovým měchýřem.

 

SVĚT V ROCE VODNÍHO DRAKA

Počasí

Předpovídat počasí je obecně věcí značně problematickou a nevděčnou. Rok by měl být obecně chladnější, i když počátek léta roku Draka by se měl tomuto trendu vymknout. V letošním roce by mělo být chladno až do konce března. Duben by měl být značně vlhký, květen se už umoudří a červen a červenec by měly být mimořádně horké, dokonce natolik, že Univerzum bude povolávat ochrany a teplotu snižovat během jediného dne o deset i víc stupňů. Srpen a září budou spíš rozpačité, říjen s výjimkou několika mimořádně teplých dní spíš chladnější. V listopadu začne zima a v prosinci by mělo mrznout, až praštět.

 

Vztahy

Do vztahů budou vstupovat vztahy mezi předky a potomky, a to jak do vztahů v rodině, tak do vztahů profesních. Harmonizační cyklus nám napovídá, že všechno by se mělo řešit na obecné úrovni běžných přátelských mezilidských vztahů, tedy bez emocí a vypočítávání dávných ústrků. Do sporu se mohou dostat kariéra a rodina. Jediné řešení je opět na bázi lidské slušnosti a zdravého rozumu.

 

Politika

Totéž platí pro politickou scénu. Hodně důležité bude sázet na tradice, přinesou nejen politické body, ale i návod, jak se orientovat ve složité a nepřehledné situaci dnešního světa. Velkou chybou bude malá domů. Drak, zaměřený na principy a tradiční hodnoty, to vynese na povrch. Velmi pravděpodobně vyplavou na povrch někdy až neuvěřitelné skandály. Na druhou stranu — využitím předvídavosti, zkušeností a schopností Draka — se můžeme posunout o obrovský kus cesty.

 

Věda

V oblasti vědy a vývoje lze očekávat standardní postupy. Důležité budou partnerské vztahy, těm budou hrát do ruky šťastné náhody. V letošním roce bude oceněno domácí, ať už se bavíme o tvorbě, postupech či výrobcích. Na světlo světa se vynoří dosud nepříliš známé firmy a produkty, předností budou opět návaznosti na tradice. Nové bude působit nedůvěryhodně.

 

Umění

Heslem umění letošního roku je DOMOV. Partnerství, rodina, to vše se aktuálně zviditelňuje. Letošní rok ale nemusí být nejlepším odrazovým můstkem pro vstup na mezinárodní půdu. Ovšem pomoc Univerza bývá nevyzpytatelná. Pokud bude vše řádně připraveno, jak říkali naši předkové — když Bůh dopustí, i motyka spustí.

 

Povolání

Partnerské podnikání bude mít větší výhody než samostatné, i tady lze spoléhat na příznivé okolnosti a šťastné náhody. Hodně dobře bude působit osobitý, pečlivý a pozorný přístup k zákazníkovi. Chování „jsem tu pouze a výhradně pro vás k vašim službám“ přinese výrazné ocenění. Opačný postoj povede nejen ke ztrátě zákazníků, ale k nepochopitelným odcizením a podivným zvěstem o naší neschopnosti. Pozor na pocit vyhoření, naše nasazení musí být kompenzováno odpočinkem, nejlépe aktivním v odlišné sféře. Nezapomínejme také na to, že není důležité vyzvednutí konkrétně našeho jména, důležité je to, co po nás zůstává.

 

Katastrofy a nepříjemnosti

Letošní rok je velmi zvláštní, hrozí voda a zároveň oheň. Obrovské kumulace ohně přinese červen a červenec. Ohně by se měly bát rodiny a firmy s dlouholetou tradicí či firmy rodinné. Voda hrozí nejdramatičtějším vpádem hlavně v prosinci, i když i během roku může Drak její vody několikrát zvednout. Poměrně nebezpečně vypadá začátek třetí dekády v únoru, dubnu a červnu — pokud se kolem 15. června výrazně ochladí. Trochu by mohl tropit neplechu konec druhé dekády v říjnu. Letos bychom si na vodu měli dát opravdu pozor, může docházet k situacím, k jakým došlo při povodních v roce 2002. Například vody Berounky se tehdy rozlily na luka, kde nikdy nebyly, a počkaly na vlnu Vltavy. Ruku v ruce pak společně vstoupily do Prahy, zatímco až dosud vždy odešla vlna Berounky a teprve po ní šla vlna Vltavy. Vodní Kůň, vládce roku 2002, se prostě rozběhl na pastviny. Letošní vládce, Vodní Drak, bude zase vody zvedat. Bude si stavět přehrady z naplavenin, aby vlny, které půjdou, byly co nejvyšší. Samostatnou kapitolou je Dunaj. Dunaji se od věků říká Vodní drak. Tady je zvednutí vod zvlášť pravděpodobné.

 

Sport a odpočinek

Pro sportovce bude letos mimořádně důležité zázemí a vztahy v rodině, sportovním klubu, ve svém okolí. Potáhne je společnost, bude je rozptylovat někdy dokonce natolik, že nebudou schopni udržet si formu. Neměli by vynechávat domácí sportovní akce, právě tady se jim může dařit, tady si mohou vytvořit zajímavé renomé. Větší podporu energií bude mít činnost trvalejší, nárazovým či rychlostním aktivitám se bude dařit méně.

 

Harmonie, zdraví

Hmotě bude v letošním roce velet Země, podívejme se jí trochu na zoubek. Země je pro nás lidi symbolem mnoha významů, a není divu, lidstvo přináleží k prvku Země. Nato, abychom tuto moudrost zjistili, se nemusíme ani trmácet tak daleko na východ, snad všechny kultury světa používají v určitých obměnách rčení „Prach jsi a v prach se obrátíš“. Řada kultur Zemi nazývá matkou — a ne bezdůvodně. Podle původní čínské medicíny je Země zodpovědná za naši výživu a potažmo tak za celý náš postnatální život. Hospodářství Země je vlastně synonymem našeho pozemského bytí.

Z orgánů našeho těla přiřazuje čínská medicína k Zemi slezinu se slinivkou a žaludek. Nazývá je „kořenem postnatálního života, doslova „kořenem pozdějšího nebe“, a pozdější nebe není ničím jiným než naší známou jinovou sférou, našim bytím. Tím není myšleno žádné lichocení, výčet práce sleziny nám zabere celou stránku a jen tak mimochodem se žaludkem zajišťuje 75% potřebné energie pro naše tělo. Další čtvrtinu zajišťují plíce — a jako vždy, s dalšími počty si staří Mistři poněkud zalaškovali, protože tvrdili, že zbylou energii získáváme pomocí ostatních smyslů. I když — neříká úsloví našich předků „Jez do polosyta, pij do polopita, dožiješ se dlouhá léta‘ vlastně totéž?

Se Zemí je spojena energie Vlhka, žaludek proto pro svou činnost potřebuje vlhko a také teplo. Tím může být teplá tekutina (čaj, polévka) a také třeba aperitiv. Tělo se ale nespoléhá jen na to, co dostane zvenčí. Potravu dostatečně zvlhčí a oteplí slinami. Po nás se chce jediné, potravu pořádně rozkousat. Žaludek potravu připraví a na řadě je slezina, která z naší snídaně uspořádá hodokvas pro tělo, kvalitní a vydatnou energii, která postačí na denní provoz, ochrání organizmus před nebezpečnými nájezdníky zvenčí a ještě kousek energie uloží pro strýčka příhodu.

Země má ráda stabilitu, jejím pohybem je sezení. Nemůžeme jí víc ublížit, než když při jídle chodíme. Chůze se přiřazuje ke Dřevu a Dřevo Zemi ovládá. Pojídáme-li párek v rohlíku při cestě na pracovní poradu, nejenže významně zatěžujeme žaludek i slezinu a velmi pravděpodobně ani jeden, ani druhý nebudou schopny kvalitní práce, ale navíc si destabilizujeme celý organizmus. Země si na ty, kteří nemají čas na jídlo, našla zajímavou lest. Posadí je ke knížce nebo k televizi a má vystaráno. Ne že by si až tak moc pomohla, oči patří ke Dřevu, takže je opět dynamizováno a překáží trávení, ale pro Zemi přece jenom přijatelněji.

K Zemi patří chutě sladká a mdlá a tuky. V rozumné míře jejich přijímáním napomáháme ke zkvalitnění Země, větší množství ji ale začne zatěžovat a můžeme se dostat do úplně opačné situace. Přemýšlení se nám změní v zacyklené přemítání, vnímání reality v ustaranost, stabilita v tíhu.

Slezina se flákat opravdu nestačí. Kromě vyživovací povinnosti a kontroly dostatečnosti krve a kvality krevního řečiště má na starosti svaly a čtyři končetiny. Ale ani to není všechno. Na kvalitě činnosti sleziny záleží naše myšlení. Vědomá mysl, sídlící v srdci, pracuje ve stabilní Zemi. Využívá schopnosti Země proměňovat — stoupat i klesat podle reálné potřeby — a zároveň harmonizovat. A pokud Země není spokojená, mohli bychom říci, pokud je vychýlená ze svého středu, pak bude vychýlené i naše myšlení. Můžeme klesat na duchu, nebo se vznášet a nevnímat realitu, kterou nám Země strká přímo před oči. V horším případě můžeme pociťovat i problémy tělesné. Zemdlený duch a mžitky před očima se mohou kombinovat s rozpínáním břicha, průjmem, hubnutím, těžkými únavami, otoky, zahleněním, ale také třeba alergiemi, které musíme chápat jako neadekvátní reakce vychýlené Země.

ZÁVĚREM

Vidíme, že úsloví našich předků o zlaté střední cestě je namístě. Máme štěstí, že žijeme v centru Evropy, vše hraje pro to, abychom se ve středu skutečně cítili. Jsme obyvatelé centrální země a kořeny jsou pro nás stejně důležité jako vzduch. Maličko nám ublížil vstup do EU, nebezpečně jsme se posunuli na východ, do oblasti prvku Dřevo, které Zemi destabilizuje jedna radost. Nikdy nám nebude vlastní stěhovat se za prací, jak je obvyklé třeba v dřevěné Americe, málokomu svědčí neustálé změny. Ale změna je život, a tak musíme Zemi podporovat alespoň tím, že jí dáme, co její jest. Rozumné množství sladkého a tučného, klid na jídlo a na učení. Země se nám za to odvděčí vyrovnanými emocemi, uceleným myšlením a kvalitní kondicí těla. To není málo, co říkáte?

Zásadní informace Letící hvězdy kladou ještě důraz na domov, na jeskyni, ve které dokážeme zažehnout oheň a vytvořit tam teplo a útulno. A — kupodivu — nás varuje před přílišnou starostlivostí právě o zdraví. Čeká nás rok, kdy se rozhodně nemáme zabývat sami sebou, kdy máme na starosti věci důležitější, než jsou naše bolístky.

 

Shrneme-li vše, co nám vládci času navrhují, máme se otevřít světu, držet se zlaté střední cesty, dbát na životosprávu a pečovat o teplo a útulno v jeskyni.

 

A já se těším na další setkání s vámi v roce vlády roku Vodního Hada.

 

-------------------

S laskavým souhlasem autorky Evy Joachimové vyjmuto z knihy: „Horoskopy starých čínských Mistrů – 2011 Rok Kovového zajíce“. Eva Joachimová (1954, Praha) se zabývá čínskou kosmologií, astrologií a medicínou. Pracuje jako praktik HAM YU (v oblasti původní čínské medicíny, FENG SHUI – práce a terapie na základě výpočtů energií konkrétního člověka – nemoci, prostoru, atd.). Přednáší a je autorkou řady publikací.

 

 


 

 


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Homepage  |  Commercial Spaces  |  Private Interiors  |  Showrooms and Exhibitions  |  Our Team  |  What we offer  |  Feng Shui  |  For Media  |  Contact